SARAJEVO | -20% FINANSIJSKO SAVJETOVANJE | BAPAS CONSULTING

Preuzmi besplatan kupon i ostvari popust.

  • Klik “INTERESUJE ME”
  • Upišite svoje podatke i klik “NARUČI”
  • Na vaš email dostavljamo broj kupona

Bapas Consulting kompanija za sve korisnike kuponpopust.com platforme odobrava popust na sve svoje usluge od -20%.

Preuzmi besplatan kupon i ostvari popust na sledeće usluge:

• Izrada poslovnih, investicijskih planova i projekcija

• Due diligence

• M&A, revizija i porezi (eksterna saradnja)

• Poslovno savjetovanje

• Nezavisni pregled poslovanja

• Analiza poslovanja

• Optimizacija poslovanja

• Finansijsko izvještavanje

• Upravljačko izvještavanje

• Angažmani usklađenosti

• Angažmani unaprijed dogovorenih procedura

• Angažmani za posebne namjene

• Računovodstveno savjetovanje

• Računovodstvo i obračun plata (ekstena saradnja)

• Kontroling

• Budžetiranje

• Eksternalizacija upravljačkih funkcija

• Eksternalizacija izvršnih funkcija

• Matrica rizika

• Plan nastavka poslovanja

• Plan oporavka od katastrofe

• Plan upravljanja gotovinom

• Administrativna i finansijska podrška

• Podrška u razvoju poslovanja

Pristup Bapas Consulting:
• Direktna i otvorena komunikacija
• Adekvatnost pripreme i organizacija terenskog rada
• Kvalitet i konzistentnost
• Dostupnost, saradnja i kolaboracija

Reference:
• PTA
• coNSultant
• Mogo
• Greiner Aerospace
• TABS
• Zajednička advokatska kancelarija

Klizi na vrh